FAQs Complain Problems

जनप्रतिनिधिहरु

हाम्रो नारा

"समृद्ध नगर खुसी नगरवासी, स्थिर र दिगो विकासको गति"

फोटो नाम, थर पद कार्यरत कार्यालय सम्पर्क नं.
श्री किरण सिंह नगर प्रमुख नगरपालिका ९८४७०८३८५५
श्री लक्ष्मी गुप्ता साव उप– प्रमुख नगरपालिका ९८०३८६५५७८
सुदिप पौडेल वडा अध्यक्ष वडा नं. १ ९८५७०२३८०५
रामभजन कलवार वडा अध्यक्ष वडा नं. २ ९८६७९०४३८२
रुद्र बहादुर गैरे वडा अध्यक्ष वडा नं. ३ ९८४७२१२१५५
रवेन्द्र प्रसाद तिवारी वडा अध्यक्ष वडा नं. ४ ९८१९४९३९०६
दिरेप कुमार चौधरी वडा अध्यक्ष वडा नं. ५ ९८४७०८२८७७
राम दिनेश यादव वडा अध्यक्ष वडा नं. ६ ९८१७५६८२६९
धर्मात्मामणि त्रिपाठी वडा अध्यक्ष वडा नं. ७ ९८४७०५२७१५
शिव कुमार पाण्डेय वडा अध्यक्ष वडा नं. ८ ९८०७५६३४३७
शिव बहादुर वाग्ले वडा अध्यक्ष वडा नं. ९ ९८५७०५१४७७
मोहनलाल शर्मा वडा अध्यक्ष वडा नं. १० ९८४७५९३४०२
राम गोपाल यादव वडा अध्यक्ष वडा नं. ११ ९८४७२१२५५५
ओम प्रकाश पाण्डेय वडा अध्यक्ष वडा नं. १२ ९८५७०५०९८४
सबिता घिमिरे नगर कार्यपालिका सदस्य वडा नं. २ 9847323631
कौशिल्या गुप्ता नगर कार्यपालिका सदस्य वडा नं. १ 9821991222
उर्मिला कोरी नगर कार्यपालिका सदस्य वडा नं. ८ 9815485671
पुष्पा थारु नगर कार्यपालिका सदस्य वडा नं. १० 9844716755
प्रेमा देवी कोरी नगर कार्यपालिका सदस्य वडा नं. ५ 9807503766
इन्सान अलि धुनिया नगर कार्यपालिका सदस्य वडा नं. १२ 9814470181
रामधनी बढई नगर कार्यपालिका सदस्य वडा नं. ४ 9847039179
सिताराम धोबी नगर कार्यपालिका सदस्य वडा नं. ६ 9814499120
भानमति धोबी वडा सदस्य वडा नं. १ 9811921922
बिष्णु प्रसाद बारी वडा सदस्य वडा नं. १ 9817465251
ध्यानचन्द्र गुप्ता वडा सदस्य वडा नं. २ 9847038687
दुर्गेश पाण्डेय वडा सदस्य वडा नं. २ 9857050330
चन्दा कुर्मी वडा सदस्य वडा नं. ३ 9826414382
कमलावती पासी वडा सदस्य वडा नं. ३ 9847088631
कल्लु अहिर वडा सदस्य वडा नं. ३ 9817501725
राजेन्द्र नाथ शुक्ला वडा सदस्य वडा नं. ३ 9847040888
आरती भुज वडा सदस्य वडा नं. ४
चनरमती चमार वडा सदस्य वडा नं. ४
रामरक्षा यादव वडा सदस्य वडा नं. ४ 9807544552
केदार प्रसाद बासकोटा वडा सदस्य वडा नं. ४
सुनिता चौधरी वडा सदस्य वडा नं.५ 9811531104
राम फेरन कुर्मी वडा सदस्य वडा नं.५ 9819434572
जितअलि दर्जी वडा सदस्य वडा नं.५ 9815490194
सरिता गौतम वडा सदस्य वडा नं. ६ 9847276095
रामसरी सुनार वडा सदस्य वडा नं. ६ 9807584193
ज्ञानेन्द्र कुमार आचार्य वडा सदस्य वडा नं. ६ 9847061614
कान्ती देवी चमार वडा सदस्य वडा नं. ७ 9821501462
चन्द्रमति खटिक वडा सदस्य वडा नं. ७
अब्दुल्ला मुसलमान वडा सदस्य वडा नं. ७ 9811403931
दान बहादुर अहिर वडा सदस्य वडा नं. ७ 9805482631
माया देवी यादव वडा सदस्य वडा नं. ८ 9800721827
मुस्तकिम मुसलमान वडा सदस्य वडा नं. ८ 9806922940
अयोध्या कहार वडा सदस्य वडा नं. ८ 9815435997
अन्जु पोख्रेल वडा सदस्य वडा नं. ९ 9847020068
रिमा बि.क. वडा सदस्य वडा नं. ९ 9804427228
खगेश्वर उपाध्याय वडा सदस्य वडा नं. ९ 9867326843
सत्य नारायण थारु वडा सदस्य वडा नं. ९ 9817548957
सुनिता चमार वडा सदस्य वडा नं. १० 9814429834
राम दुलारे यादव वडा सदस्य वडा नं. १० 9807577333
कैश मोहम्मद मुसलमान वडा सदस्य वडा नं. १० 9807538008
अकलपति अहिरिन वडा सदस्य वडा नं. ११ 9807527067
सोना खटिक वडा सदस्य वडा नं. ११ 9811973676
सुर्यदेव तेली वडा सदस्य वडा नं. ११ 9817509659
लाल बहादुर कुर्मी वडा सदस्य वडा नं. ११ 9811452629
लाली धोबी वडा सदस्य वडा नं. १२ 9811554757
बिन्द्रावती चमार वडा सदस्य वडा नं. १२ 9812978824
महत्तम कुर्मी वडा सदस्य वडा नं. १२ 9805893102
जय जय राम यादव वडा सदस्य वडा नं. १२ 9805495498