FAQs Complain Problems

वर्तमान जनप्रतिनिधिहरु

हाम्रो नारा

"समृद्ध नगर खुसी नगरवासी, स्थिर र दिगो विकासको गति"

फोटो नाम, थर पद सम्पर्क नं. कार्यरत कार्यालय
श्री सुदिप पौडेल नगर प्रमुख ९८५७०२३८०५ नगरपालिका
श्री सुनिता गुप्ता (बैश) उप– प्रमुख ९८०६९३०६०६ नगरपालिका
श्री मुहम्मद जहिद खाँ वडा अध्यक्ष ९८४७०२३५२६ वडा नं. १
बिष्णु प्रसाद बारी वडा सदस्य 9817465251 वडा नं. १
श्री रमेश कुमार कशौधन वडा सदस्य ९८१९४०४२८७ वडा नं. १
श्री सन्ध्या पौडेल खाँ महिला वडा सदस्य ९८२१९६११८९ वडा नं. १
श्री सुशिला धोबी दलित महिला वडा सदस्य ९८२१५६६९०७ वडा नं. १
श्री अशोक गुप्ता वडा अध्यक्ष ९८४७५४४८९७ वडा नं. २
श्री गंगा राम यादव वडा सदस्य ९८०७५८३५५२ वडा नं. २
श्री भगवान दास चौधरी वडा सदस्य ९८२४४२२८९० वडा नं. २
श्री नुरजहा मुसलमान महिला वडा सदस्य ९८४७०४०३२६ वडा नं. २
श्री सावित्री रैदास दलित महिला वडा सदस्य ९८२१५४०९८८ वडा नं. २
रुद्र बहादुर गैरे वडा अध्यक्ष ९८४७२१२१५५ वडा नं. ३
कल्लु अहिर वडा सदस्य 9817501725 वडा नं. ३
श्री कोमल यादव वडा सदस्य ९८४७२१५१६७ वडा नं. ३
चन्दा कुर्मी महिला वडा सदस्य 9826414382 वडा नं. ३
कमलावती पासी दलित महिला वडा सदस्य 9847088631 वडा नं. ३
रवेन्द्र प्रसाद तिवारी वडा अध्यक्ष ९८१९४९३९०६ वडा नं. ४
रामरक्षा यादव वडा सदस्य 9807544552 वडा नं. ४
श्री महेश प्रसाद कुर्मी वडा सदस्य ९८१७५१८१६७ वडा नं. ४
श्री सुनिता बनिया महिला वडा सदस्य ९८१६४०१२७४ वडा नं. ४
श्री सिमा पासी दलित महिला वडा सदस्य वडा नं. ४
दिरेप कुमार चौधरी वडा अध्यक्ष ९८४७०८२८७७ वडा नं. ५
जितअलि दर्जी वडा सदस्य 9815490194 वडा नं. ५
श्री राम नारायण कुर्मी वडा सदस्य ९८१९४३४५७२ वडा नं. ५
सुनिता चौधरी महिला वडा सदस्य 9811531104 वडा नं. ५
प्रेमा देवी कोरी दलित महिला वडा सदस्य 9807503766 वडा नं. ५
श्री रामजीत प्रसाद कुर्मी वडा अध्यक्ष ९८०६९४०३३७ वडा नं. ६
श्री गफ्फार मुसलमान वडा सदस्य ९८२१४२२२९१ वडा नं. ६
श्री राम कन्हैया तेली वडा सदस्य ९८०८६००२६१ वडा नं. ६
श्री अनिता नाउनी महिला वडा सदस्य ९८११४६८९०८ वडा नं. ६
रामसरी सुनार दलित महिला वडा सदस्य 9807584193 वडा नं. ६
श्री इन्द्रमणी कुर्मी वडा अध्यक्ष ९८४७०५२६५३ वडा नं. ७
श्री शोहरत तेली वडा सदस्य ९८६७१५९३५५ वडा नं. ७
ज्ञानमति नाउ वडा सदस्य वडा नं. ७
श्री मानती कहाइन महिला वडा सदस्य ९८१५४४०६६७ वडा नं. ७
श्री फुलमती कोरी दलित महिला वडा सदस्य ९८०७४३३६६७ वडा नं. ७
शिव कुमार पाण्डेय वडा अध्यक्ष ९८०७५६३४३७ वडा नं. ८
मुस्तकिम मुसलमान वडा सदस्य 9806922940 वडा नं. ८
श्री अब्दुल सलाम मुसलमान वडा सदस्य ९८१२९७६१२२ वडा नं. ८
श्री फुला पासी महिला वडा सदस्य वडा नं. ८
श्री तारमति रैदास दलित महिला वडा सदस्य ९८०३५४१०१८ वडा नं. ८
श्री दिपक बहादुर गुरुङ वडा अध्यक्ष ९८५७०५०७७६ वडा नं. ९
श्री खोजु थारु वडा सदस्य वडा नं. ९
श्री रियाज खान वडा सदस्य ९८६०३८५३३८ वडा नं. ९
श्री कमला देवी पौडेल महिला वडा सदस्य वडा नं. ९
श्री बबिता सुनार दलित महिला वडा सदस्य वडा नं. ९
मोहनलाल शर्मा वडा अध्यक्ष ९८४७५९३४०२ वडा नं. १०
श्री दुखेन्द्र बहादुर थारु वडा सदस्य ९८६१७११९८२ वडा नं. १०
श्री प्रसादे थारु वडा सदस्य ९८०७४४५०६५ वडा नं. १०
शिरबिन्दु थारु महिला वडा सदस्य ९८१२९१०२०० वडा नं. १०
श्री दुलारमति चमार दलित महिला वडा सदस्य ९८११९३६२६२ वडा नं. १०
राम गोपाल यादव वडा अध्यक्ष ९८४७२१२५५५ वडा नं. ११
श्री पुण्य प्रसाद कुर्मी वडा सदस्य ९८०६९०४१३८ वडा नं. ११
सुर्यदेव तेली वडा सदस्य 9817509659 वडा नं. ११
श्री सोनमती अहिर महिला वडा सदस्य ९८१६४४११०४ वडा नं. ११
सोना खटिक दलित महिला वडा सदस्य 9811973676 वडा नं. ११
श्री इन्सान अलि धुनिया वडा अध्यक्ष ९८१४४७०१८१ वडा नं. १२
श्री राम सवारे अहिर वडा सदस्य ९८१२९९७६४३ वडा नं. १२
श्री शिफात अलि धुनिया वडा सदस्य ९८१७४७४९३९ वडा नं. १२
श्री प्रभावती यादव महिला वडा सदस्य ९८४७२८५३०९ वडा नं. १२
श्री राजमती चमाइन दलित महिला वडा सदस्य वडा नं. १२