FAQs Complain Problems

Former Elected Officials

हाम्रो नारा

"समृद्ध नगर खुसी नगरवासी, स्थिर र दिगो विकासको गति"

फोटो नाम थर पद काम गरेकाे कार्यालय सम्पर्क नं‍. समय अवधि
श्री किरण सिंह नगर प्रमुख नगरपालिका ९८४७०८३८५५ वि.सं. २०७४ देखि २०७८ सम्म
श्री लक्ष्मी गुप्ता साव उप– प्रमुख नगरपालिका ९८०३८६५५७८ वि.सं. २०७४ देखि २०७८ सम्म
श्री राम भजन कलवार वडा अध्यक्ष वडा नं. १ ९८५७०५३५२१ वि.सं. २०७४ देखि २०७८ सम्म
राम दिनेश यादव वडा अध्यक्ष वडा नं. ६ ९८१७५६८२६९ वि.सं. २०७४ देखि २०७८ सम्म
धर्मात्मामणि त्रिपाठी वडा अध्यक्ष वडा नं. ७ ९८४७०५२७१५ वि.सं. २०७४ देखि २०७८ सम्म
शिव बहादुर वाग्ले वडा अध्यक्ष वडा नं. ९ ९८५७०५१४७७ वि.सं. २०७४ देखि २०७८ सम्म
ओम प्रकाश पाण्डेय वडा अध्यक्ष वडा नं. १२ ९८५७०५०९८४ वि.सं. २०७४ देखि २०७८ सम्म
जय जय राम यादव वडा सदस्य वडा नं. १२ 9805495498 वि.सं. २०७४ देखि २०७८ सम्म
महत्तम कुर्मी वडा सदस्य वडा नं. १२ 9805893102 वि.सं. २०७४ देखि २०७८ सम्म
बिन्द्रावती चमार वडा सदस्य वडा नं. १२ 9812978824 वि.सं. २०७४ देखि २०७८ सम्म
लाली धोबी वडा सदस्य वडा नं. १२ 9811554757 वि.सं. २०७४ देखि २०७८ सम्म
लाल बहादुर कुर्मी वडा सदस्य वडा नं. ११ 9811452629 वि.सं. २०७४ देखि २०७८ सम्म
अकलपति अहिरिन वडा सदस्य वडा नं. ११ 9807527067 वि.सं. २०७४ देखि २०७८ सम्म
कैश मोहम्मद मुसलमान वडा सदस्य वडा नं. १० 9807538008 वि.सं. २०७४ देखि २०७८ सम्म
राम दुलारे यादव वडा सदस्य वडा नं. १० 9807577333 वि.सं. २०७४ देखि २०७८ सम्म
सुनिता चमार वडा सदस्य वडा नं. १० 9814429834 वि.सं. २०७४ देखि २०७८ सम्म
सत्य नारायण थारु वडा सदस्य वडा नं. ९ 9817548957 वि.सं. २०७४ देखि २०७८ सम्म
खगेश्वर उपाध्याय वडा सदस्य वडा नं. ९ 9867326843 वि.सं. २०७४ देखि २०७८ सम्म
रिमा बि.क. वडा सदस्य वडा नं. ९ 9804427228 वि.सं. २०७४ देखि २०७८ सम्म
अन्जु पोख्रेल वडा सदस्य वडा नं. ९ 9847020068 वि.सं. २०७४ देखि २०७८ सम्म
अयोध्या कहार वडा सदस्य वडा नं. ८ 9815435997 वि.सं. २०७४ देखि २०७८ सम्म
माया देवी यादव वडा सदस्य वडा नं. ८ 9800721827 वि.सं. २०७४ देखि २०७८ सम्म
दान बहादुर अहिर वडा सदस्य वडा नं. ७ 9805482631 वि.सं. २०७४ देखि २०७८ सम्म
अब्दुल्ला मुसलमान वडा सदस्य वडा नं. ७ 9811403931 वि.सं. २०७४ देखि २०७८ सम्म
चन्द्रमति खटिक वडा सदस्य वडा नं. ७ वि.सं. २०७४ देखि २०७८ सम्म
कान्ती देवी चमार वडा सदस्य वडा नं. ७ 9821501462 वि.सं. २०७४ देखि २०७८ सम्म
ज्ञानेन्द्र कुमार आचार्य वडा सदस्य वडा नं. ६ 9847061614 वि.सं. २०७४ देखि २०७८ सम्म
सरिता गौतम वडा सदस्य वडा नं. ६ 9847276095 वि.सं. २०७४ देखि २०७८ सम्म
राम फेरन कुर्मी वडा सदस्य वडा नं. ५ 9819434572 वि.सं. २०७४ देखि २०७८ सम्म
केदार प्रसाद बासकोटा वडा सदस्य वडा नं. ४ वि.सं. २०७४ देखि २०७८ सम्म
चनरमती चमार वडा सदस्य वडा नं. ४ वि.सं. २०७४ देखि २०७८ सम्म
आरती भुज वडा सदस्य वडा नं. ४ वि.सं. २०७४ देखि २०७८ सम्म
राजेन्द्र नाथ शुक्ला वडा सदस्य वडा नं. ३ 9847040888 वि.सं. २०७४ देखि २०७८ सम्म
दुर्गेश पाण्डेय वडा सदस्य वडा नं. २ 9857050330 वि.सं. २०७४ देखि २०७८ सम्म
ध्यानचन्द्र गुप्ता वडा सदस्य वडा नं. २ 9847038687 वि.सं. २०७४ देखि २०७८ सम्म
भानमति धोबी वडा सदस्य वडा नं. २ 9811921922 वि.सं. २०७४ देखि २०७८ सम्म
सिताराम धोबी नगर कार्यपालिका सदस्य वडा नं. ६ 9814499120 वि.सं. २०७४ देखि २०७८ सम्म
रामधनी बढई नगर कार्यपालिका सदस्य वडा नं. ४ 9847039179 वि.सं. २०७४ देखि २०७८ सम्म
पुष्पा थारु नगर कार्यपालिका सदस्य वडा नं. १० 9844716755 वि.सं. २०७४ देखि २०७८ सम्म
उर्मिला कोरी नगर कार्यपालिका सदस्य वडा नं. ८ 9815485671 वि.सं. २०७४ देखि २०७८ सम्म
कौशिल्या गुप्ता नगर कार्यपालिका सदस्य वडा नं. १ 9821991222 वि.सं. २०७४ देखि २०७८ सम्म
सबिता घिमिरे नगर कार्यपालिका सदस्य वडा नं. २ 9847323631 वि.सं. २०७४ देखि २०७८ सम्म