" चर्चित छ विश्वभरि कपिलवस्तु गौतम बुद्ध नगरी "

प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना