जनप्रतिनिधिहरु

Photo Name Designation Phone Email
ओम प्रकाश पाण्डेय वडा अध्यक्ष ९८५७०५०९८४
राम गोपाल यादव वडा अध्यक्ष ९८४७२१२५५५
मोहनलाल शर्मा वडा अध्यक्ष ९८४७५९३४०२
शिव बहादुर वाग्ले वडा अध्यक्ष ९८५७०५१४७७
शिव कुमार पाण्डेय वडा अध्यक्ष ९८०७५६३४३६
धर्मात्मामणि त्रिपाठी वडा अध्यक्ष ९८४७०५२७१५
राम दिनेश यादव वडा अध्यक्ष ९८१७५६८२६९
दिरेप कुमार चौधरी वडा अध्यक्ष ९८४७०८२८७७
रवेन्द्र प्रसाद तिवारी वडा अध्यक्ष ९८१९४९३९०६
रुद्र बहादुर गैरे वडा अध्यक्ष ९८४७२१२१५५
रामभजन कलवार वडा अध्यक्ष ९८६७९०४३८२
सुदिप पौडेल वडा अध्यक्ष ९८५७०२३८०५
लक्ष्मी कसौधन उप– प्रमुख ९८०३८६५५७८
किरण सिंह नगर प्रमुख ९८४७०८३८५५