दस्तावेज

शिर्षक दस्तावेज प्रकार Post date दस्तावेज
ऐन, कानून तथा निर्देशिका प्रकाशन 11/13/2018 - 10:40 PDF icon आर्थिक ऐन,२०७५.pdf
कपिलवस्तु नगरपालिकाको तेस्रो नगर सभाको वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट प्रकाशन 08/28/2018 - 11:41 PDF icon कपिलवस्तु नगरपालिकाको वार्षिक नीति कार्यक्रम तथा बजेट.pdf
आ.व. २०७४/०७५ मा सम्पन्न भएका पूर्वाधार तर्फका योजनाहरुको विवरण वार्षिक समीक्षा 08/07/2018 - 11:40 PDF icon योजना प्रगति प्रतिबेदन.pdf
२०७४ चैत २२ गते सम्म निर्माण योजनाहरुको जांचपास तथा फरफारक गर्न पेश भएका योजनाहरुको बिबरण रिपोर्ट 04/11/2018 - 12:40 PDF icon yojana pharpharak.pdf
भौतिक प्रगति प्रतिवेदन 03/08/2015 - 19:15 PDF icon भौतिक प्रगति प्रतिवेदन.pdf
कपिल्वास्तु नगरपालिकाको १९औ नगर परिषदका निर्णयहरु प्रकाशन 02/09/2015 - 12:19 PDF icon १९औ_नगरपरिषदका_निर्णय.pdf
१८औ नगर परिषद प्रकाशन 02/12/2014 - 11:54 PDF icon १८औ_नगर_परिसद.pdf