" चर्चित छ विश्वभरि कपिलवस्तु गौतम बुद्ध नगरी "

कपिलवस्तु नगरपालिकाको २०७३ पौष २० गतेको बोर्ड बैठक निर्णय