FAQs Complain Problems

श्री सुजाता बुढाथोकी

हाम्रो नारा

"समृद्ध नगर खुसी नगरवासी, स्थिर र दिगो विकासको गति"

Working Office: 
नगरपालिका
section: 
भवन तथा वस्ती विकास उप-शाखा
Elected or Staff: 
Staff
Weight: 
5

Official Status: