FAQs Complain Problems

श्री जीवनाथ पाण्डेय

हाम्रो नारा

"समृद्ध नगर खुसी नगरवासी, स्थिर र दिगो विकासको गति"

Working Office: 
नगरपालिका
section: 
जिन्सी उप-शाखा
Elected or Staff: 
Staff
Weight: 
-10

Official Status:

Duration: 
वि.सं. २०७८ मा अवकाश