FAQs Complain Problems

पेशा व्यवसाय दर्ता

हाम्रो नारा

"समृद्ध नगर खुसी नगरवासी, स्थिर र दिगो विकासको गति"

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
निवेदन प्राप्त भएको सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
कर उपशाखा
सेवा दिने कार्यालय: 
नगरपालिका कार्यालय
सेवा शुल्क: 
प्रत्येक वर्ष नगरसभाबाट निर्णय भए अनुसार शुल्क तथा दस्तुर लाग्नेछ।
आवश्यक कागजातहरु: 
  • वडाको सिफारिस
  • नागरिकताको फोटोकपि
  • सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त इजाजतको फोटोकपि (इजाजत लिनुपर्ने हकमा)
  • चालु आर्थिक वर्ष सम्म कपिलवस्तु नगरपालिकालाई बुझाउनु पर्ने एकीकृत सम्पत्ति कर लगायत सम्पूर्ण कर शुल्क बुझाएको प्रमाण