FAQs Complain Problems

कृषि मिटर को सिफारिस

हाम्रो नारा

"समृद्ध नगर खुसी नगरवासी, स्थिर र दिगो विकासको गति"

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
कृषि शाखा प्रमुख
सेवा दिने कार्यालय: 
नगरपालिका कृषि शाखा
सेवा शुल्क: 
२००/-
आवश्यक कागजातहरु: 
  • समुह / सहकारी भए निर्णयको प्रतिलिपि
  • निवेदन
  • वार्डको सिफारिस