FAQs Complain Problems

कृषक समुह नविकरण

हाम्रो नारा

"समृद्ध नगर खुसी नगरवासी, स्थिर र दिगो विकासको गति"

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
कृषि शाखा प्रमुख
सेवा दिने कार्यालय: 
नगरपालिका कृषि शाखा
सेवा शुल्क: 
२००/-
आवश्यक कागजातहरु: 
  • समुहको निर्णयको प्रितिलिपि
  • निवेदन