FAQs Complain Problems

एकीकृत सम्पत्ती कर आ.व. २०७४/०७५

हाम्रो नारा

"समृद्ध नगर खुसी नगरवासी, स्थिर र दिगो विकासको गति"

चालु आ.व.२०७४/०७५ का लागि यस नगरपालिकाको कर,दस्तुर, शुल्क तथा महसुल 

Allow_Slider: 
1