" चर्चित छ विश्वभरि कपिलवस्तु गौतम बुद्ध नगरी "

व्यवसाय कर

कपिलवस्तु नगरपालिकाले आ.व. २०७१/०७२ देखि लागु गरेको व्यवसाय कर |

Supporting Documents: