" चर्चित छ विश्वभरि कपिलवस्तु गौतम बुद्ध नगरी "

कपिलवस्तु नगरपालिकाद्वारा संचालित सुचनाको हक सम्बन्धि अभिमुखीकरण कार्यक्रम २०७१/०७२