FAQs Complain Problems

जन्म, मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटनादर्ता गर्ने दोस्रो संशोधन नियमावली २०७५ लागु भएको व्यहोरा सबैमा जानकारी गराइन्छ |

हाम्रो नारा

"समृद्ध नगर खुसी नगरवासी, स्थिर र दिगो विकासको गति"