Photo Gallery

कपिलवस्तु नगरपालिका आ. व. २०७४/०७५का लागि पुर्व योजना तर्जुमा गोष्ठी मिति २०७३/०८/२९ गतेका दिन यसै नगरपालिकाको कार्यालयको सभाहालमा कार्यकरी प्रमुख श्री निरन भट्टराई ज्यूको अधक्ष्यतामा सु सम्पन्न गरियो ।

, , , , , , , , , , , , , , ,

An Orientation Program on Rigth To Information (RTI) conducted by Kapilvastu municipality for the staffs of Kapilvastu Municipality

, , , ,