Staffs

Photo Name Designation Phone Email
Balram Neupane Account Officer
Satya Giri kharidar 9847267862
Padam Raj Shrestha Section Officer
Gautam Shakya Computer Operator
Narayan Chaudhary Sub-Engineer 9847061362
Hari Shankar Chaudhary Supervisor 9847040299
Jeev Nath Pandey kharidar 9847051189