FAQs Complain Problems

कार्यपालिकाको बैठकमा उपस्थित हुने सम्बन्धमा (वडा अध्यक्ष तथा कार्यपालिका सदस्य सबै) |