वार्ड नम्बर - ८

सम्पर्क विवरण 

वार्ड अध्यक्ष - शिव कुमार पाण्डेय -९८०७५६३४३६  

वार्ड सचिव - हरि शंकर प्रसाद चौधरी - ९८४७०४०२९९ 

इमेल 

kapil.ward8@gmail.com

जम्मा घरधुरी संख्या - ७०७

कुल जनसंख्या - ४७४६

पुरुष - २५२४

महिला - २२२१

तेश्रो लिंगी - १

भौगोलिक अवस्था 

अक्षांश - २७.५२४८१४

देशान्तर - ८३.०८६५५६