वार्ड नम्बर - ४

वार्ड अध्यक्ष - रवेन्द्र प्रसाद तिवारी - ९८१९४९३९०६ 

वार्ड सचिव - हरि अर्याल - ९८४७४७४६२२