वार्ड नम्बर - ४

सम्पर्क विवरण

वार्ड अध्यक्ष - रवेन्द्र प्रसाद तिवारी - ९८१९४९३९०६ 

वार्ड सचिव - हरि अर्याल - ९८४७४७४६२२ 

जम्मा घरधुरी संख्या - १०७६

कुल जनसंख्या - ७६२६

पुरुष - ३९७२

महिला - ३६४

तेश्रो लिंगी - ०

भौगोलिक अवस्था 

अक्षांश - २७.६६६६७०

देशान्तर - ८२.९१६६७०