" चर्चित छ विश्वभरि कपिलवस्तु गौतम बुद्ध नगरी "

कपिल्वस्तु नगरपालिकाको आ. व. २०७१/७२को अडीट रिपोर्ट