कपिलवस्तु नगरपालिका कार्यालयमा ICT क्षमता विकास कार्यक्रम सम्पन्न

सूचना प्रविधि सम्बन्धि तालिममा सहभागीहरु

मिति २०७३/०२/२९ गते कपिलवस्तु नगरपालिका कार्यालयमा ICT क्षमता विकास कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। उक्त कार्यक्रममा कार्यालयका सम्पूर्ण कर्मचारीहरुले चासोका साथ सहभागी भएका थिए। उक्त कार्यक्रम LGCDP को सुचना प्रविधि सम्बन्धि क्षमता विकास कार्यक्रम अन्तर्गत संचालन भएको थियो। सो कार्यक्रममा यसै कार्यालयमा कार्यरत आइसीटी भोल्युनटियर श्री सुमित भट्टराई र बुटवल उप-महानगरपालिका कार्यालयमा कार्यरत आइसीटी भोल्युनटियर श्री सन्तोष चापागाईंले प्रशिक्षण गर्नुभएको थियो। सो कार्यक्रममा इ-मेल, इन्टरनेट, अफिस प्याकेज, आइसीटी सेक्युरिटी, लगायतका विषयमा छलफल तथा प्रशिक्षण गरिएको थियो। 

Allow_Slider: 
1