दमकल खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना

प्रथम पटक प्रकाशित मिति : २०७३/१२/२९

कपिलवस्तु नगरपालिकाका लागी नेपाल सरकार संघिय मामिला तथा स्थनीय विकास मन्त्रालयबाट चालु आ ब २०७३/०७४मा स्वीकृत कार्यक्रम बमोजिम दमकल खरिद गर्नु पर्ने भएको हुदा सोको खरिदका लागि शिलबन्दी बोलपत्र आव्हान गरिएको छ ।

बिस्तृत सूचनाको लागि तलको तस्बिर हेर्नुहोला ।

Allow_Slider: 
0